สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสงขลา เปิดบริการแล้ววันนี้
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสงขลา
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสงขลา
ไม่ระบุฐานรายได้
ฐานรายได้
ไม่ระบุวงเงิน
วงเงิน
ตั้งแต่ 5.00-
6.50% ต่อปี
อัตราดอกเบี้ย

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสงขลา

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลาเริ่มก่อตั้งโดยการรวมตัวของข้าราชการและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสงขลาจำนวน 50 คน โดยมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกได้ออมเงิน และให้กู้ยืมในยามจำเป็น ระบบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสงขลาก็เหมือนกับระบบสหกรณ์ออมทรัพย์ทั่ว ๆ ไปคือมีโครงสร้าง การดำเนินงาน และบริการออมทรัพย์ด้านเงินฝาก หุ้นสหกรณ์ และสินเชื่อสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขที่ให้สมาชิกได้ช่วยเหลือตัวเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน อีกทั้งสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสงขลายังมีสวัสดิการสำหรับสมาชิกและครอบครัวของสมาชิกอีกด้วย 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสงขลามีระบบสอบถามข้อมูลสมาชิกแบบออนไลน์ที่ช่วยให้สมาชิกสหกรณ์สาธารณสุขสงขลาสามารถตรวจสอบข้อมูลเงินฝาก ดอกเบี้ย สินเชื่อสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข และหุ้นสหกรณ์ได้ง่าย ๆ เหมือนกับไปที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสงขลาด้วยตัวเอง 

ระบบสหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสงขลา 2565

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสงขลามีระบบสหกรณ์ออมทรัพย์ และบริการด้านเงินฝาก สินเชื่อสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข การส่งค่าหุ้นสหกรณ์รายเดือน และสวัสดิการสมาชิก ดังนี้

  • บริการด้านเงินฝาก สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสงขลารับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น ฝากเงินออมทรัพย์พิเศษ เงินฝากออมทรัพย์ และเงินฝากประจำ
  • บริการด้านสินเชื่อสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข ฝาก สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสงขลามีบริการสินเชื่อสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขประเภทเงินกู้สามัญ เงินกู้พิเศษ เงินกู้ฉุกเฉิน เงินกู้สามัญเพื่อแก้ไขหนี้ครัวเรือน เพื่อช่วยเหลือสมาชิกผู้ประสบภัย เงินกู้เอนกประสงค์ และเงินกู้สามัญเพื่อช่วยเหลือสมาชิกในช่วงสถานการณ์โรคระบาด 
  • บริการด้านสวัสดิการสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสงขลามีบริการด้านสวัสดิการสมาชิกเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง การสงเคราะห์สมาชิกผู้เสียชีวิตหรือทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร สวัสดิการส่งเสริมทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก เงินสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกเจ็บป่วย สวัสดิการค่าตอบแทนสมาชิกเกษียณอายุ สวัสดิการวงเคราะห์สมาชิกและครอบครัวที่เกี่ยวกับศพ และเงินสงเคราะห์สมาชิกผู้มีอายุเกิน 65 ปี  

รวมช่องทางติดต่อสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสงขลา 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสงขลามีช่องทางติดต่อ 4 ทาง ได้แก่

  • ที่ตั้งสหกรณ์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา มีทั้งสำนักงานใหญ่ และสาขาโรงพยาบาลสงขลา

เบอร์โทรสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลาสำนักงานใหญ่ 074-313-229 และ 074-300-663 – 3 

อีเมล spscreport@gmail.com

  • ช่องทางติดต่อการฝากเงินสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข และชำระสินเชื่อสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขข- บัญชีกรุงไทยสาขาสงขลา และสาขาโรงพยาบาลสงขลา บัญชีกสิกรไทยสาขาถนนไทรบุรีสงขลา 
  • เพจสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสงขลา facebook : สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา จำกัด
  • Youtube : สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสงขลา สหกรณ์เพื่อนคิดที่ให้ความรู้ความเข้าใจด้านการเงิน และความรู้เรื่องสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข
  • เว็บไซต์ทางการของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลาที่มีข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข ปฏิทินกิจกรรม ข้อบังคับสหกรณ์ ระเบียบสหกรณ์ และเอกสารต่าง ๆ เช่น การสมัครสมาชิกสหกรณ์ แจ้งความประสงค์ และสวัสดิการต่าง ๆ  

ตรวจแหล่งเงินด่วนนี้ด้วย

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่เปิดให้กู้เงินได้แล้ววันนี้
ไม่ระบุฐานรายได้
ฐานรายได้
ไม่ระบุวงเงิน
วงเงิน
ตั้งแต่
5.50-6.25% ต่อปี
อัตราดอกเบี้ย
k-plus สมัครด่วนพร้อมกู้เงินออนไลน์ อนุมัติไว้ ได้เงินใน 5 นาที
ไม่ระบุฐานรายได้
ฐานรายได้
ไม่ระบุวงเงิน
วงเงิน
ไม่ระบุอัตราดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ย
รีไฟแนนซ์รถยนต์กรุงศรี เรื่องรถยนต์กรุงศรีเรื่องง่าย
ไม่ระบุฐานรายได้
ฐานรายได้
สูงสุด 100%
ของราคาประเมิน
วงเงิน
ตั้งแต่ 5.57-
27.69% ต่อปี
อัตราดอกเบี้ย