สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนครกู้อเนกประสงค์ใช้จ่าย
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร
ไม่ระบุฐานรายได้
ฐานรายได้
สูงสุดไม่เกิน
3 ล้านบาท
วงเงิน
5.50% ต่อปี
อัตราดอกเบี้ย

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร เปิดระบบบริการสมาชิกสหกรณ์ออนไลน์ ตรวจสอบสหกรณ์ออมทรัพย์ 2565

สหกรณ์ออมทรัพย์ถือเป็นเป็นสถาบันทางการเงินที่เอื้อประโยชน์ให้กับสมาชิกด้วยกัน ช่วยให้สมาชิกได้ดูแลช่วยเหลือตัวเองจากการออมเงิน และยังช่วยสมาชิกคนอื่น ๆ ให้ได้รับประโยชน์แบบส่วนรวมด้วยเช่นกัน หลายคนจึงให้ความสนใจกับการออมเงินกับสหกรณ์ แต่ก็ใช่ว่าทุกสหกรณ์จะน่าไว้วางใจ ทั้งนี้ก็เพราะว่าระบบสหกรณ์ออมทรัพย์ และการจัดการของสหกรณ์นั้น ๆ มีการระเบียบ และการจัดการระบบสหกรณ์ออมทรัพย์ดีแค่ไหน หากมีระบบสหกรณ์ออมทรัพย์ดี ก็ทำให้ภายรวมของสหกรณ์นั้นดีไปด้วย 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนครเป็นสหกรณ์ที่มีระบบสหกรณ์ออมทรัพย์ที่ชัดเจนและมีแบบแผน จะเห็นได้จากเว็บไซต์ทางการของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนครที่มีการจัดระเบียบอย่างดี โดยเฉพาะตอนนี้ที่สมาชิกสามารถตรวจสอบสหกรณ์ออมทรัพย์ เงินกู้สหกรณ์ คำนวณเงินปันผลสหกรณ์แบบออนไลน์ได้เหมือนสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสงขลาแล้ว นอกจากนี้ยังมีบริการกู้เงินออนไลน์ ระบบรับเอกสารออนไลน์ และระบบข้อมูลสมาชิก โดยที่ไม่ต้องเดินทางไปที่สหกรณ์เลย สามารถทำทุกอย่างได้ผ่านทางเว็บไซต์ของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนครได้เลย 

อัตราดอกเบี้ยสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข และเงินปันผลสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร ประจำปี 2565 

วันที่ 23 มกราคม 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนครได้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี โดยได้กำหนดดอกเบี้ยสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข เงินปันผลสหกรณ์ และเงินเฉลี่ยคืน โดยมีรายระเอียดดังนี้ 

  • ดอกเบี้ยสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข แบ่งออกเป็นเงินกู้สหกรณ์สามัญ 5.60% เงินกู้สหกรณ์สามัญเอนกประสงค์ 5.60% เงินกู้สหกรณ์ฉุกเฉิน 5.60% และเงินกู้สหกรณ์พิเศษ 5.60%
  • เงินปันผลสหกรณ์ 5.50% และเงินเฉลี่ยคืน 14% เป็นจำนวนที่พอๆ กับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงรายเลย

ในแต่ละปีอัตราดอกเบี้ยสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข เงินปันผลสหกรณ์ และเงินเฉลี่ยคืนจะไม่เหมือนกัน สมาชิกสามารถตรวจสอบสหกรณ์ออมทรัพย์ และดูรายละเอียดของดอกเบี้ยสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข เงินปันผลสหกรณ์ และเงินเฉลี่ยคืนในปีที่ผ่าน ๆ มาได้ทางเว็บไซต์ของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร 

สวัสดิการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร 2565

นอกจากเงินปันผล และดอกเบี้ยสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขที่ให้มากกว่าสถาบันทางการเงินทั่วไปแล้ว สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนครยังจัดโครงการกองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนครประจำปี 2565 โดยมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรของสมาชิกที่มีผลการเรียนดี ซึ่งสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนครได้มีการคัดเลือกสมาชิกและบุตรผู้มีสิทธิ์รับทุนของสหกรณ์สาธารณสุขสกลนคร โดยแบ่งทุนออกเป็น 2 ทุนคือ สินเชื่อสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขทุนประเภทเรียนดี และทุนประเภทส่งเสริม รวมทั้งสิ้น 655 ราย เป็นจำนวนเงิน 986,300 บาท ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาจนถึงระดับปริญญาตรี สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้รับทุนได้ที่เว็บไซต์ทางการของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร

ตรวจแหล่งเงินด่วนนี้ด้วย

สินเชื่อกรุงศรีไม่มีหลักทรัพย์ แค่มีรายได้ประจำก็สามารถสมัครได้
เริ่มต้น 15,000 บาท/เดือน
ฐานรายได้
สูงสุดไม่เกิน
2 ล้านบาท
วงเงิน
ตั้งแต่ 19.99-
25% ต่อปี
อัตราดอกเบี้ย
สมัครแอพ ttb touch พร้อมเข้าถึงบริการมากมายจาก ttb
ไม่ระบุฐานรายได้
ฐานรายได้
ไม่ระบุวงเงิน
วงเงิน
ไม่ระบุอัตราดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ย
สินเชื่อกสิกรไทยไม่มีหลักทรัพย์ สมัครง่ายได้จริง สมัครเลย!
ไม่ระบุฐานรายได้
ฐานรายได้
ตั้งแต่ 30,000 - 5
แสนบาท
วงเงิน
MRR + 4.50% ต่อปี
อัตราดอกเบี้ย