รีไฟแนนซ์บ้าน ธอส รับอัตราดอกเบี้ยถูก
รีไฟแนนซ์บ้าน ธอส
รีไฟแนนซ์บ้าน ธอส
เป็นลูกค้ารายย่อยทั่วไป
ฐานรายได้
วงเงินให้กู้ตามเกณฑ์หลักประกัน
วงเงิน
เริ่มต้น 1.99%
ในปีแรก
อัตราดอกเบี้ย

สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน ธอส เหมาะกับใคร?

มาเช็คกันว่าสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน ธอส นั้นเหมาะกับใคร ต้องบอกเลยว่าก่อนที่เราจะทำการขอสินเชื่อบ้านในรูปแบบของการรีไฟแนนซ์ไม่ว่าจะกับสถาบันการเงินใดหรือกับสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน ธอส ในเรื่องของการเช็คเงื่อนไขว่าการรีไฟแนนซ์บ้าน ธอส 2565 เหมาะกับใครเป็นสิ่งที่จำเป็นเป็นอย่างมาก เพราะแต่ละสถาบันการเงินมักจะมีข้อเสนอที่แตกต่างกัน และสำหรับสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน ธอส เองก็เช่นกัน โดยการรีไฟแนนซ์บ้าน ธอส จะเหมาะกับลูกค้า 3 กลุ่มดังนี้

 1. ลูกค้าสวัสดิการ
 2. ลูกค้ารายย่อยทั่วไปของธนาคารอาคารสงเคราะห์
 3. ลูกค้าที่ไม่มีประวัติการค้างชำระหนี้กับสถาบันการเงินเดิม

แต่ทั้งนี้แล้วการขอสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน ธอส จะเหมาะกับกลุ่มลูกค้าสวัสดิการมากที่สุด เนื่องจากดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์บ้าน ธอส 2565 ของลูกค้ากลุ่มสวัสดิการจะต่ำสุด โดยดอกเบี้ยของสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน ธอส เฉลี่ยต่ำสุดจะอยู่ที่ร้อยละ 2.83 ต่อปี

เจาะลึกอัตราดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์บ้าน ธอส

สำหรับใครที่กำลังจะขอสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน ธอส เราจะพาท่านมาเจาะลึกการคิดดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์บ้าน ธอส 2565 ของลูกค้ากลุ่มสวัสดิการกัน เพราะการคิดดอกเบี้ยสำหรับสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน ธอส นั้นมีความสำคัญเป็นอย่างมาก หากท่านไม่ทำการศึกษารายละเอียดให้ชัดเจนนอกจากท่านจะรีไฟแนนซ์บ้านเพิ่มวงเงิน ธอส แล้วท่านอาจจะต้องชำระดอกเบี้ยเพิ่มมากขึ้น โดยดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์บ้าน ธอส ของกลุ่มลูกค้าสวัสดิการจะแบ่งการคิดดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์บ้าน ธอส 2565 ออกเป็น 4 ปีดังนี้

 • ในปีที่ 1 ของการรีไฟแนนซ์บ้าน ธอส ท่านจะได้รับการคิดดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละ 1.99 ต่อปี
 • ในปีที่ 2 ท่านจะดีรับการคิดดอกเบี้ยของสินเชื่อ refinance บ้าน ธอส อยู่ที่ MRR – 3.16 ต่อปี
 • ในปีที่ 3 ของการรีไฟแนนซ์บ้าน ธอส อยู่ที่ MRR – 2.65 ต่อปี
 • ในปีที่ 4 การคิดดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์บ้าน ธอส 2565 จะอยู่ที่ MRR – 1 ต่อปี ซึ่งจะเป็นอัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน ธอส แบบคงที่ตลอดอายุสัญญาของท่าน

สนใจรีไฟแนนซ์บ้าน ธอส ต้องใช้หลักประกันอะไรบ้าง?

มาเช็คหลักประกันสำหรับการยื่นขอสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน ธอส กัน!

 1. การรีไฟแนนซ์บ้าน ธอส ท่านจะต้องมีหนังสือสัญญาขายที่ดินฉบับกรมที่ดินยื่นเป็นหลักประกันประกอบการขอสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน ธอส
 2. ท่านจะต้องมีหลักฐานที่แสดงว่าท่านเป็นเจ้าของบ้านที่ท่านกำลังจะยื่น refinance บ้าน ธอส
 3. ท่านจะต้องมีสำเนาโฉนดที่ดินทุกหน้าเพื่อใช้ยื่นขอสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน ธอส
 4. หลักประกันอีกหนึ่งอย่างที่สำคัญของเอกสารรีไฟแนนซ์บ้าน ธอส คือ ใบเสร็จการผ่อนชำระยอดหนี้จากสถาบันการเงินเดิมย้อนหลัง 12 เดือน
 5. ในการขอสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน ธอส ท่านจะต้องมีสำเนาสัญญาจำนองและสัญญากู้ยืมเงินของท่าน

ตรวจแหล่งเงินด่วนนี้ด้วย

สมัครแอพกรุงศรีพร้อมสมัครบริการขอสินเชื่อและทำบัตรออนไลน์
ไม่ระบุฐานรายได้
ฐานรายได้
ไม่ระบุวงเงิน
วงเงิน
ไม่ระบุอัตราดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ย
สินเชื่อศรีสวัสดิ์ไม่มีหลักทรัพย์ รับวงเงินสูงถึง 2 ล้านบาท
เริ่มต้น 30,000 บาท/เดือน
ฐานรายได้
สูงสุดไม่เกิน 2
ล้านบาท
วงเงิน
ตั้งแต่ 19.99-25% ต่อปี
อัตราดอกเบี้ย
แอปธนาคารกรุงเทพพร้อมบริการโอนเงินเข้าบัญชีต่างประเทศ
ไม่ระบุฐานรายได้
ฐานรายได้
ไม่ระบุวงเงิน
วงเงิน
ไม่ระบุอัตราดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ย