รีไฟแนนซ์บ้านกรุงไทยรับโปรโมชันแรงประจำปี 65
รีไฟแนนซ์บ้านกรุงไทย
รีไฟแนนซ์บ้านกรุงไทย
ต้องมีรายได้ประจำ
ฐานรายได้
วงเงินให้กู้ตามเกณฑ์หลักประกัน
วงเงิน
ไม่เกิน 6.22%
ต่อปี
อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์บ้านกรุงไทยแพงไหม?

ในการขอสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านธนาคารกรุงไทยหากจะกล่าวถึงอัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านกรุงไทยก็คงจะบอกได้ว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างต่ำ หากเทียบกับการขอสินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์กับสถาบันการเงินอื่นๆ สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านกรุงไทยถือได้ว่ามีอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำในอันดับต้นๆ เลยทีเดียว โดยอัตราดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์บ้าน 2565 กรุงไทยในปีแรกจะเริ่มต้นที่ 0.75% ต่อปี และมีอัตราดอกเบี้ยแบบเฉลี่ยตลอดอายุสัญญาในปีที่ 3 ของการผ่อนชำระสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านกรุงไทยอยู่ที่ 2.80% ซึ่งหากถามว่าการรีไฟแนนซ์บ้านกรุงไทย 2565 อัตราดอกเบี้ยแพงไหมก็คงตอบได้ว่าอัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านกรุงไทยอยู่เกณฑ์ที่ถือได้ว่าไม่แพงและมีความคุ้มค่าที่จะยื่นขอสินเชื่อกรุงไทยรีไฟแนนซ์บ้านอยู่มากเลยทีเดียว

จุดเด่นของสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านกรุงไทย ในปี 2022

มาเช็คจุดเด่นของสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านกรุงไทยกันว่ามีอะไรน่าสนใจบ้าง เพราะการขอสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านธนาคารกรุงไทยหากมีจุดเด่นที่น่าสนใจย่อมส่งผลให้เราตัดสินใจยื่นรีไฟแนนซ์บ้านกรุงไทยอย่างแน่นอน โดยจุดเด่นของสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านกรุงไทย 2565 จะมีอยู่ด้วยในหลักๆ 2 เรื่องได้แก่

  1. เมื่อท่านตัดสินใจรีไฟแนนซ์บ้านกรุงไทยท่านไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมในการยื่นกู้ เพราะกรุงไทยรีไฟแนนซ์บ้านได้จัดโปรโมชั่นฟรีค่าธรรมสำหรับการยื่นกู้นั่นเอง
  2. อีกหนึ่งจุดเด่นที่น่าสนใจมากๆ สำหรับสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านกรุงไทยคือในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยตามที่ได้มีการกล่าวไปข้างต้น โดยอัตราดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์บ้าน 2565 กรุงไทยในปีแรกเริ่มต้นที่ 0.75% ต่อปี เพียงเท่านั้น หากท่านตัดสินใจรีไฟแนนซ์บ้านกับธนาคารกรุงไทยท่านจะได้รับความคุ้มค่าจากสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านกรุงไทยอย่างแน่นอน

ยื่นรีไฟแนนซ์บ้านกรุงไทยต้องเสียค่าธรรมเนียมอะไรบ้าง?

สำหรับค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดจากการขอสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านกรุงไทยก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ เนื่องจากการขอรีไฟแนนซ์บ้านธนาคารกรุงไทยนั้นมีค่าธรรมเนียมเกิดขึ้นค่อนข้างมากถึงแม้ว่าท่านจะไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมสำหรับการยื่นกู้ แต่ท่านก็ยังคงมีค่าธรรมเนียมส่วนอื่นๆ ที่ต้องชำระสำหรับการยื่นรีไฟแนนซ์บ้านกรุงไทย โดยแบ่งออกเป็นดังนี้

  1. ค่าประเมินหลักทรัพย์สำหรับการขอสินเชื่อกรุงไทยรีไฟแนนซ์บ้านจะอยู่ที่ 2,500 บาท
  2. ในการขอสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านกรุงไทยจะมีค่าตรวจผลงานการก่อสร้างอยู่ที่ครั้งละ 400 บาท 
  3. ในกรณีที่ท่านผิดนัดชำระหนี้ของสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านกรุงไทย 2565 ท่านจะได้รับอัตราดอกเบี้ยสูงสุดถึง 18% ต่อปี
  4. ค่าบริการทวงถามหนี้ในกรณีที่ท่านผิดนัดชำระหนี้สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านกรุงไทยโดยจะเริ่มต้นที่ 50 บาท แต่ไม่เกิน 100 บาทต่อรอบ

ตรวจแหล่งเงินด่วนนี้ด้วย

สินเชื่อกสิกรไทยไม่มีหลักทรัพย์ สมัครง่ายได้จริง สมัครเลย!
ไม่ระบุฐานรายได้
ฐานรายได้
ตั้งแต่ 30,000 - 5
แสนบาท
วงเงิน
MRR + 4.50% ต่อปี
อัตราดอกเบี้ย
รีไฟแนนซ์รถยนต์ธนชาตมาพร้อมกับบริการรูปแบบให้ TTB
เริ่มต้น 12,000 บาท/เดือน
ฐานรายได้
สูงสุด 100%
ของราคาประเมิน
วงเงิน
ไม่เกิน 20.03% ต่อปี
อัตราดอกเบี้ย
สมัครแอพ ttb touch พร้อมเข้าถึงบริการมากมายจาก ttb
ไม่ระบุฐานรายได้
ฐานรายได้
ไม่ระบุวงเงิน
วงเงิน
ไม่ระบุอัตราดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ย