สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครพนม จะกู้เงินหรือฝากเงินก็สะดวก
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครพนม
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครพนม
ไม่ระบุฐานรายได้
ฐานรายได้
ตั้งแต่ 30,000-3
ล้านบาท
วงเงิน
ตั้งแต่ 5.55-
5.80% ต่อปี
อัตราดอกเบี้ย

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครพนมเปิดระบบอัพเดตข้อมูลสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ผ่านเว็บไซต์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครพนมได้มีการจัดทำแอพพลิเคชั่นเพื่อให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สามารถตรวจสอบข้อมูลส่วนตัว รวมถึงการตรวจสอบเงินปันผลสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข หุ้นสหกรณ์ หนี้เงินกู้สหกรณ์ เงินฝาก และการทำธุรกรรมอื่น ๆ กับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนมผ่านทางเว็บไซต์ www.coop-nkp.com สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขออนไลน์ โดยทำการล็อคอินด้วย Username และ password ทั้งนี้เมื่อสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครพนมได้ทำธุรกรรมทางการเงินต่าง ๆ ผ่านธนาคารกรุงไทยของสหกรณ์ได้ตั้งแต่เวลา 08.30 – 14.30 ทางสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครพนมจะแจ้งผลอัพเดตให้ทราบภายในเวลา 16.00 ของวันทำการ ดังนั้นหากสมาชิกทำธุรกรรมต่าง ๆ เกินเวลา 14.30 น. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนมแจ้งแจ้งผลให้ทราบในวันถัดไป 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครพนม เพิ่มวงเงินกู้สหกรณ์สูงสุด 100,000 บาท 

เพื่อช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครพนมจึงจัดให้มีการให้เงินกู้เหตุฉุกเฉินเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ โดยเพิ่มวงเงินกู้จาก 50,000 บาท เป็นวงเงินกู้สูงสุด 100,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคมจนถึง 31 ตุลาคม 2565 สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครพนมสามารถทำสัญญาเงินกู้ทางออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ได้ 

หลักเกณฑ์พิจารณาการอนุมัติเงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครพนม

สำหรับหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการอนุมัติเงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครพนมในวงเงินกู้สูงสุด 100,000 บาท สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครพนมจะพิจารณาจากวงเงินกู้รายละเอียดของเงินปันผลสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข และเงินเฉลี่ยคืนในปี 2564 โดยเงินคงเหลือหลังหักเงินคงสภาพไม่เกิน 80% ของเงินคงเหลือ และสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีหมายคดีอายัดเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนประจำปี ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการเงินกู้เหตุฉุกเฉินกรณีพิเศษได้

ขั้นตอนขอเงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครพนม 

  • ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่เว็บไซต์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม www.coop-nkp.com
  • ระบุคำขอเงินกู้เป็น “เงินกู้เหตุฉุกเฉินกรณีพิเศษ” 
  • ส่งคำขอพร้อมกับเอกสารประกอบการขอกู้ คือ สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ
  • ระบุวิธีรับเงินกู้ 2 วิธี คือ รับเป็นเงินสดด้วยตัวเอง ณ ที่ทำการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครพนม หรือรับผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย
  • สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครพนมจะพิจารณาอนุมัติเงินให้กับสมาชิกทุกวัน และเวลาทำการของสหกรณ์
  • การชำระคืนเงินกู้ จะชำระดอกเบี้ยสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเป็นงวดรายเดือน พร้อมกับชำระเงินต้นทั้งจำนวนและดอกเบี้ยภายใน 12 งวด 
  • การคิดดอกเบี้ยของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนมจะดอกเบี้ยเป็นรายวันตามต้นเงินกู้คงเหลือในอัตรา 5.80% ต่อปี 
  • ผู้กู้จะต้องมาทำสัญญาและลงนามด้วยตัวเองที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครพนมเท่านั้น 

ตรวจแหล่งเงินด่วนนี้ด้วย

บริการทำบัตรกดเงินสดเฟิร์สช้อยส์สมัครออนไลน์ เอกสารน้อย
เริ่มต้น 10,000 บาท/เดือน
ฐานรายได้
สูงสุดไม่เกิน 5
แสนบาท
วงเงิน
ตั้งแต่ 15-25% ต่อปี
อัตราดอกเบี้ย
สมัครแอพ ttb touch พร้อมเข้าถึงบริการมากมายจาก ttb
ไม่ระบุฐานรายได้
ฐานรายได้
ไม่ระบุวงเงิน
วงเงิน
ไม่ระบุอัตราดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ย
บัตรกดเงินสด A money อนุมัติวงเงินต่ำสุด 1.5 เท่าของรายได้
เริ่มต้น 7,000 บาท/เดือน
ฐานรายได้
สูงสุดไม่เกิน 5
เท่าของรายได้
วงเงิน
ตั้งแต่ 17-25 ต่อปี
อัตราดอกเบี้ย