สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขมหาสารคามเปิดอัตราดอกเบี้ยจริงปี 65
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขมหาสารคาม
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขมหาสารคาม
ไม่ระบุฐานรายได้
ฐานรายได้
ตั้งแต่ 10,000 -
5.8 ล้านบาท
วงเงิน
6.50% ต่อปี
อัตราดอกเบี้ย

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขมหาสารคาม

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขมหาสารคาม จํากัด จัดตั้งขึ้นโดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ข้าราชการและลูกจ้างภายในองค์กรสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขมหาสารคามได้เรียนรู้จักการออมทรัพย์ ซึ่งหลักการของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขมหาสารคามก็คือ การนำเงินออมทรัพย์นั้นมาช่วยเหลือตัวเอง และช่วยเหลือซึ่งกันและกันของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ เมื่อสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์เดือดร้อน หรือต้องการความช่วยเหลือที่จำเป็นด้านการเงิน ก็สามารถเงินกู้สหกรณ์ในอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ถูกกว่าสถาบันทางการเงินทั่วไป เพื่อช่วยให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มีคุณภาพชีวิตที่มั่นคง ทั้งทางสังคมและทางเศรษฐกิจ 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขมหาสารคาม จํากัด ได้พยายามพัฒนาองค์กร และพยายามช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ในการอำนวยความสะดวกสำหรับการชำระหนี้ การฝากเงิน และการซื้อหุ้น โดยไม่ต้องถือเงินสดเข้ามาในสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขมหาสารคาม สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สามารถโอนเงินเพื่อทำธุรกรรมต่าง ๆ แล้วโทรเจ้งสหกรณ์ได้เลย โดยมีเวลาทำการจันทร์ ถึง ศุกร์ 08.30 – 16.30 และช่องทางติดต่อที่เบอร์ 043-777-635 ต่อ 13 

ขั้นตอนการเปิดบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขมหาสารคาม 

ขั้นตอนการเปิดบัญชีสำหรับเงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขมหาสารคาม สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์จะต้องมาเปิดบัญชีเองเท่านั้น ไม่สามารถเปิดบัญชีแทนกันได้ และนำสำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ มาที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขมหาสารคาม โดยมีประเภทเงินฝากให้เลือกดังนี้ 

  • เงินฝากออมทรัพย์
    อัตราดอกเบี้ยเงินฝากร้อยละ 3.25%

ไม่มีเงื่อนไขในการฝาก – ถอน แต่ยอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์จะต้องไม่ต่ำกว่า 100 บาท

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากจะโอนเข้าบัญชีให้ปีละ 2 ครั้ง 

  • อัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ได้รับไม่ต้องเสียภาษี 
  • เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากร้อยละ 4%

ถอนได้เดือนละ 1 ครั้ง ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม (หากถอนมากกว่า 2 ครั้งขึ้นไป สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขมหาสารคามจะคิดค่าธรรมเนียมอัตราร้อยละ 1 ของยอดที่ถอน)

เงินในบัญชีต้องมียอดคงเหลือไม่เกิน 500 บาท 

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากจะโอนเข้าบัญชีให้ปีละ 2 ครั้ง 

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ได้รับไม่ต้องเสียภาษี 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขมหาสารคามพักชำระเงินต้น 3 เดือน ช่วยสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด – 19 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขมหาสารคาม จํากัด ได้มีโครงการช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากโควิด – 19 โดยการพักชำระหนี้เงินต้นให้กับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขมหาสารคามเป็นเวลา 3 เดือน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ที่ต้องการพักชำระหนี้เงินต้นสามารถดาวน์โหลดเอกสาร “คำขอพักชำระหนี้” ได้ที่เว็บไซต์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขมหาสารคาม จํากัด แล้วส่งไปที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขมหาสารคามได้เลย หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อฝ่ายสินเชื่อได้ที่เบอร์ 084-5306609 

ตรวจแหล่งเงินด่วนนี้ด้วย

บริการทำบัตรกดเงินสดเฟิร์สช้อยส์สมัครออนไลน์ เอกสารน้อย
เริ่มต้น 10,000 บาท/เดือน
ฐานรายได้
สูงสุดไม่เกิน 5
แสนบาท
วงเงิน
ตั้งแต่ 15-25% ต่อปี
อัตราดอกเบี้ย
สมัครแอพกรุงศรีพร้อมสมัครบริการขอสินเชื่อและทำบัตรออนไลน์
ไม่ระบุฐานรายได้
ฐานรายได้
ไม่ระบุวงเงิน
วงเงิน
ไม่ระบุอัตราดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ย
สมัครบัตรกดเงินสดอิออน บัตรกดเงินสดที่ตอบโจทย์ได้ในทุกด้าน
เริ่มต้น 8,000 บาท/เดือน
ฐานรายได้
สูงสุดไม่เกิน 1
ล้านบาท
วงเงิน
สูงสุดไม่เกิน
25% ต่อปี
อัตราดอกเบี้ย