สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขขอนแก่นรับวงเงินสูงสุดถึง 7 ล้านบาท
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขขอนแก่น
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขขอนแก่น
ไม่ระบุฐานรายได้
ฐานรายได้
ตั้งแต่ 7 แสน -7 ล้านบาท
วงเงิน
5.75% ต่อปี
อัตราดอกเบี้ย

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขขอนแก่น เช็คเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ผ่านแอพพลิเคชั่น KPH – Easy Mobile 2565

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขขอนแก่นก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก พัฒนาระบบบริหาร และส่งเสริมให้สมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขขอนแก่นก็เหมือนกับสหกรณ์ทั่ว ๆ ไปที่มีหลักการและบริการด้านเงินฝาก สินเชื่อ และเงินปันผลสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข เพื่อขยายการให้บริการแก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ ตอนนี้มีแอพพลิเคชั่น KPH – Easy Mobile สำหรับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขขอนแก่นที่สามารถเรียกดูข้อมูลต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเช็คเงินปันผลสหกรณ์ออกเดือนไหน เช็คเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก เงินปันผลสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข โดยสามารถทำรายการผ่านแอพพลิเคชั่น KPH – Easy Mobile ได้ทุกที่ทุกเวลาเหมือนกับมาสหกรณ์ด้วยตัวเอง 

ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขขอนแก่น บริการรับฝากเงิน บริการสินเชื่อ 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นเปิดให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ฝากเงินออมทรัพย์ และออมทรัพย์พิเศษที่ไม่ได้กำหนดระยะเวลาในการฝาก สามารถทำรายการฝากหรือถอนเมื่อไหร่ก็ได้ในเวลาทำการ (แต่ออมทรัพย์พิเศษจะถอนเงินได้เดือนละ 1 ครั้ง) โดยเงินฝากทั้งสองประเภทจะได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากแบบคำนวณเป็นรายวันตามยอดเงินคงเหลือ และสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขขอนแก่นจะนำดอกเบี้ยทบเป็นเงินต้นเข้าบัญชีเงินฝากปีละ 1 ครั้ง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์จะได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเต็มจำนวนโดยได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ นอกจากนั้นยังมีบริการสินเชื่อหลากหลาย รวมถึงการซื้อหุ้นสหกรณ์ ซึ่งผู้สนใจ และเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สามารถเข้าไปดูบริการประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขขอนแก่นได้ที่ kphcoop.com/services หรือติดต่อ (043) 247520 – 1 กด 1 

สวัสดิการล่าสุดของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขขอนแก่น 2565

สำหรับใครที่เป็นสมาชิกของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์คงทราบกันดีว่า นอกจากเงินปันผลสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ไม่แพงแล้ว ยังมีสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขขอนแก่น เช่น เงินขวัญถุงสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ที่จะจ่ายให้กับสมาชิกเมื่ออกจากราชการ งานประจำ หรือในกรณีที่เสียชีวิต โดยมีหลักเกณฑ์การจ่ายเงินคือ 

  • เงินขวัญถุงสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ 10,000 บาท สำหรับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขขอนแก่นที่เป็นสมาชิก 10 – 15 ปี 
  • เงินขวัญถุงสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ 20,000 บาท สำหรับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขขอนแก่นที่เป็นสมาชิก 16 – 20 ปี 
  • เงินขวัญถุงสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ 30,000 บาท สำหรับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขขอนแก่นที่เป็นสมาชิก 21 – 35 ปี 
  • เงินขวัญถุงสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ 40,000 บาท สำหรับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขขอนแก่นที่เป็นสมาชิก 26 – 30 ปี 
  • เงินขวัญถุงสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ 50,000 บาท สำหรับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขขอนแก่นที่เป็นสมาชิก 31 ปีขึ้นไป

นอกจากนี้ยังมีทุนการศึกษา เงินมอบให้คนโสดหรือสมรสแต่ไม่มีลูก ประกันชีวิตกลุ่ม และเงินสงเคราะห์เมื่อเสียชีวิตด้วย 

ตรวจแหล่งเงินด่วนนี้ด้วย

สมัครบัตรกดเงินสดออมสินเปิดอิสระทางการเงิน
เริ่มต้น 30,000 บาท
ฐานรายได้
ตั้งแต่ 30,000 -
1.5 ล้านบาท
วงเงิน
สูงสุดไม่เกิน
28% ต่อปี
อัตราดอกเบี้ย
แอปธนาคารกรุงเทพพร้อมบริการโอนเงินเข้าบัญชีต่างประเทศ
ไม่ระบุฐานรายได้
ฐานรายได้
ไม่ระบุวงเงิน
วงเงิน
ไม่ระบุอัตราดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ย
scb easy บริการเรื่องเงินครบ เบิก ถอน โอน จ่าย ขอสินเชื่อ ทำบัตร
ไม่ระบุฐานรายได้
ฐานรายได้
ไม่ระบุวงเงิน
วงเงิน
ไม่ระบุอัตราดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ย